Bu program YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve OPENHUB ortaklığıyla düzenlenmektedir.
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı
Bilgi İste

Lütfen bir kurs tarihi seçin

Eğitim Süre : 77 Saat
Eğitim Yeri : Online
Kontenjan : 25 / Kalan : 2

Son 2 kontenjan

Eğitim Ücreti Bireysel
3350 + KDV
Eğitim Ücreti Kurumsal
Kredi Kartı Tek Çekim
3650 + KDV

Tüm sorularınız için : 0 212 259 57 58 veya info@openhub.com.tr

Program Detayları

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir. Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden payda sağlayabileceklerdir.

 

 

Kalite Yöneticliği Programı Konu Başlıkları

Kaliteye Giriş
 • Kalitenin Tanımlanması 
 • Kalitenin Tarihsel Gelişimi 
 • Genel Kavramlar Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması 
 • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler 
Kalite Dokümantasyon
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak.
 • Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı
 • Kalite el kitabı
 • Görev tanımları
 • Prosedürler
 • Proses tanımları/haritaları/akışları
 • Talimatlar
 • Kontrol planları
 • Formlar
 • spesifikasyonlar
Süreç Yönetimi
 • Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç türleri 
 • ISO N544 Kılavuzu 
 • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması 
 • Süreçlerin Dokümantasyonu 
 • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi 
 • İş Akış Şemaları 
 • Süreç Yaklaşımı Kavramı ve Süreç İyileştirme Metotları 
 • Süreç İyileştirme Prensipleri ve Kritik Süreç Kavramı 
 • Sektörel Başarı Faktörleri ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi 
 • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması 
 • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi 
 • Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
ISO 9001:2015
 • Kalite Kavramı

 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı

 • Kalite Sistemlerinin Gelişimi

 • Kalite Sistem Standartları

 • Diğer Standartlarla İlişkiler

 • Doküman ve Kayıt Kavramı

 • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar ve Kayıtlar

 • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

 • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

 • Uygulama Örnekleri

 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

 • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

ISO 10002:2018
 • Yönetim Prensipleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi için Çerçeve
 • Planlama ve Tasarım
 • Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi
 • Süreklilik ve Geliştirme
ISO 14001:2015
 • Çevre Kavramı 
 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı 
 • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi 
 • Çevre Yönetim Sistem Standartları 
 • Diğer Standartlarla İlişkiler 
 • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması 
 • Uygulama Örnekleri 
 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 
 • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi 
ISO 45001:201
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler 
 • Standart Şartları 
 • Risk Değerlendirme 
 • Dokümantasyon 
 • ISO 9001 ve ISO 14001 ile İlişkilendirme (Entegrasyon) 
 • Acil Durum Planları 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler 
 • Destek Dokümanlar
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Listeler
  • Planlar vb.
Kalite Liderliği
 • Kalite Liderliği ve Organizasyondaki Yeri
 • Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Yetkinlikler, Taktik ve Stratejik Beceriler
 • Kalite Liderinin Operasyonel ve Yönetsel Görevleri ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri
 • Kalite Lideri ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışı
 • Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Kalite Liderliğinin Önemi
 • Kalite Liderinin Performans Göstergeleri
 • Örnek Uygulamalar
İç Tetkik
 • Pratik Çalışmalar ve Egzersizler

 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Karşılaşılan

 • Sorunlar ve Çözüm Yolları

 • Denetim ve Denetçi Kavramları

 • Denetim Programlanması

 • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi

 • Denetime Hazırlık

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi

 • Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması

 • Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler 

 • Denetimlerin Psikolojik Boyutları

 • Denetimde Etkin İletişim

 • Denetçi Özellikleri ve Yetkinlikleri

 • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

 • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

Sistem Entegrasyonu
 • Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yaplırı? 
 • Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi 
 • Ön Hazırlık Süreci 
 • Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci 
 • Entegrasyon Adımlarının ve Hedefin Belirlenmesi 
 • Uygulama 
 • Kontrol 
 • İyileştirme 
 • Örnek Vaka Çalışması 
Genel Bilgi

Entegre Kalite Yönetim Sistemi ve Süreç yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi veya işletilmesi ile ilgili çalışmalarda görev alacak çalışanlar ile konu hakkında bilgi sahibi olması gerekli görülen çalışanlar ve yöneticiler bu eğitimden yarar sağlayabilecektir. Ayrıca standartlarla ilgili gelişmeler konusunda bilgi almak isteyen katılımcılar, iş adamları, firma temsilcileri, müşterilerin beklentilerinin ötesinde hizmet vermeyi isteyen tüm kuruluşlar ve kuruluş temsilcileri de eğitimden payda sağlayabileceklerdir.

 

 

Kalite Yöneticliği Programı Konu Başlıkları

Kaliteye Giriş
 • Kalitenin Tanımlanması 
 • Kalitenin Tarihsel Gelişimi 
 • Genel Kavramlar Toplam Kalite Yönetiminin Tanımlanması 
 • Toplam Kalite Yönetimini Oluşturan Temel İlkeler 
Kalite Dokümantasyon
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısının ve bu yapıdaki dokümanların sahip olması gereken özellikleri açıklamak.
 • Katılımcılara kendi kuruluşlarında; sade, anlaşılır ve etkin doküman hazırlama esaslarını anlatmak.
 • Kalite yönetim sistemi dokümantasyon yapısı
 • Kalite el kitabı
 • Görev tanımları
 • Prosedürler
 • Proses tanımları/haritaları/akışları
 • Talimatlar
 • Kontrol planları
 • Formlar
 • spesifikasyonlar
Süreç Yönetimi
 • Tanımlar ve Kavramlar ve Süreç türleri 
 • ISO N544 Kılavuzu 
 • Süreç Öğeleri ve Süreçlerin Tanımlanması 
 • Süreçlerin Dokümantasyonu 
 • Dokümantasyon Metotlarının Seçimi 
 • İş Akış Şemaları 
 • Süreç Yaklaşımı Kavramı ve Süreç İyileştirme Metotları 
 • Süreç İyileştirme Prensipleri ve Kritik Süreç Kavramı 
 • Sektörel Başarı Faktörleri ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi 
 • Süreç İyileştirme Ekiplerinin Oluşturulması 
 • Süreç İyileştirme Projelerinin Yönetimi 
 • Uygulamada Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
ISO 9001:2015
 • Kalite Kavramı

 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı

 • Kalite Sistemlerinin Gelişimi

 • Kalite Sistem Standartları

 • Diğer Standartlarla İlişkiler

 • Doküman ve Kayıt Kavramı

 • Standarttaki Zorunlu Dokümanlar ve Kayıtlar

 • Dokümantasyonda Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar

 • ISO 9001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması

 • Uygulama Örnekleri

 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

 • ISO 9001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

ISO 10002:2018
 • Yönetim Prensipleri
 • Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi için Çerçeve
 • Planlama ve Tasarım
 • Müşteri Şikayetlerinin Yönetimi Sürecinin İşletilmesi
 • Süreklilik ve Geliştirme
ISO 14001:2015
 • Çevre Kavramı 
 • Standartta Kullanılan Terimlerin Açılımı 
 • Çevre Yönetim Sistemlerinin Gelişimi 
 • Çevre Yönetim Sistem Standartları 
 • Diğer Standartlarla İlişkiler 
 • ISO 14001:2015 Standart Maddelerinin Açıklanması ve Yorumlanması 
 • Uygulama Örnekleri 
 • Sistemin Kurulması ve Uygulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 
 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları 
 • ISO 14001 Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi 
ISO 45001:201
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Temel Bilgiler 
 • Standart Şartları 
 • Risk Değerlendirme 
 • Dokümantasyon 
 • ISO 9001 ve ISO 14001 ile İlişkilendirme (Entegrasyon) 
 • Acil Durum Planları 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Doküman Yapısı 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı-Prosedürler 
 • Destek Dokümanlar
  • Talimatlar
  • Formlar
  • Listeler
  • Planlar vb.
Kalite Liderliği
 • Kalite Liderliği ve Organizasyondaki Yeri
 • Kalite Liderinin Genel Görev Tanımı ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderinde Bulunması Gereken Yeterlilikler ve Yetkinlikler, Taktik ve Stratejik Beceriler
 • Kalite Liderinin Operasyonel ve Yönetsel Görevleri ve Sorumlulukları
 • Kalite Liderliğinde İletişim Süreçleri
 • Kalite Lideri ve Üst Yönetim Arasındaki İletişim ve Bilgi Akışı
 • Operasyonel Süreçlerde İletişim Yöntemleri
 • Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarında Yaşanan Problemler ve Kalite Liderliğinin Önemi
 • Kalite Liderinin Performans Göstergeleri
 • Örnek Uygulamalar
İç Tetkik
 • Pratik Çalışmalar ve Egzersizler

 • Sistemin Kurulmasında ve Uygulanmasında Karşılaşılan

 • Sorunlar ve Çözüm Yolları

 • Denetim ve Denetçi Kavramları

 • Denetim Programlanması

 • Yeterlilik/Uygunluk Denetimi

 • Denetime Hazırlık

 • Denetimin Gerçekleştirilmesi

 • Uygunsuzluk Kavramı ve Raporlaması

 • Denetim Raporlaması, Takip Denetimleri, Düzeltici Faaliyetler 

 • Denetimlerin Psikolojik Boyutları

 • Denetimde Etkin İletişim

 • Denetçi Özellikleri ve Yetkinlikleri

 • Etkin Bir Denetim İçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

 • Denetim Sırasında Yaşanılan Güçlükler ve Çözüm Yolları

 • İlgili Standartların Sistemlerinin Denetlenmesi ve Belgelendirilmesi

Sistem Entegrasyonu
 • Sistem Entegrasyonu Nedir, Neden Yaplırı? 
 • Entegrasyon Uygunluğunun Belirlenmesi 
 • Ön Hazırlık Süreci 
 • Proje Yönetimi Olarak Entegrasyon Süreci 
 • Entegrasyon Adımlarının ve Hedefin Belirlenmesi 
 • Uygulama 
 • Kontrol 
 • İyileştirme 
 • Örnek Vaka Çalışması 

Eğitim Yaklaşımı

Kalite Yöneticiliği Sertifika Programı Neyi Amaçlar?

 Program sonunda katılımcıların, ürün/hizmetlerin kalite yönetimini uluslararası standartlarda denetleyebilecek ve yönetebilecek teknik bilgi ve beceri edinmeleri hedeflenmiştir.

Neler Öğreneceksiniz

Program Sonunda;

 • Kalite yönetim sisteminin oluşturulması için gerekli olan süreci belirleyeceksiniz.
 • Belirlenen süreci uygulama aşamasına geçirmek ve gerekli denetimleri yapacaksınız.
 • Denetimler sonucu ortaya çıkan eksikleri düzelteceksiniz.
 • Kalite yönetim sisteminin performansını arttırmaya yönelik çalışmalar yapacaksınız.
 • Kalite yönetim sistemi hakkında raporlar hazırlayacaksınız.
 • Kalite yönetim sistemi ile alakalı olan diğer birim ve kuruluşlarla iletişim kuracaksınız.
 • Üst birimlerden aldığı diğer görevleri yerine getireceksiniz.

Sınav / Sertifika

Sertifika alma şartlarını yerine getiren ve sertifika almaya hak kazanan katılımcılara hem Yıldız Teknik Üniversitesi hem TÜV Austria tarafından iki ayrı sertifika verilecektir. TÜV Austria’nın sertifikası uluslar arası geçerli bir sertifikadır.

 

Sertifika Şartları:

1- Programa en az %70 oranında devam etmek.

2- Sınıf içi yapılan çalışmalara katılmak.

3- Sınav sonunda geçer not almak. 

Ayrıca;

Eğitim sonunda katılımcıların sınavda elde ettikleri başarıya göre aşağıdaki iç denetçi sertifikalarını almaya hak kazanacaklardır. 

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi